Anders Juhl Rasmussen
anmelder ved Kristeligt Dagblad
Anette Dina Sørensen
tidligere anmelder ved Politiken
Anita Brask Rasmussen
anmelder ved Information
Anne-Marie Mai
skribent ved Fyens Stifstidende
Bjørn Bredal
anmelder ved Politiken
Bo Green Jensen
anmelder ved Weekendavisen
Bo Hakon Jørgensen
anmelder ved Kristeligt Dagblad
Bo Tao Michaëlis
anmelder ved Politiken
Christa Leve Poulsen
anmelder ved Børsen
Christian Dorph
anmelder ved Weekendavisen
Damián Arguimbau
anmelder ved Weekendavisen
Erik Skyum Nielsen
anmelder ved Information
Erik Svendsen
anmelder ved Jyllands-Posten
Frank Sebastian Hansen
anmelder ved Ekstra Bladet
George Hilton
litteraturredaktør ved Ekstra Bladet
Hans Hertel
anmelder ved Politiken
Henriette Bacher Lind
anmelder ved Jyllands-Posten
Henrik Palle
anmelder ved Politiken
Henrik Wivel
anmelder ved Kristeligt Dagblad
Holger Ruppert
anmelder ved Lokalavisen Frederiksberg
Jeppe Krogsgaard Christensen
anmelder ved Berlingske Tidende
Jes Stein Pedersen
litteraturredaktør ved Politiken
Jon Helt Haarder
anmelder ved Jyllands-posten
Kamilla Löfström
anmelder ved Information
Kari Sønsthagen
anmelder ved Berlingske TIdende
Karin Esmann Knudsen
tidligere anmelder ved Berlingske Tidende
Kizaja Ulrikke Routhe-Mogensen
anmelder ved Politiken
Klaus Rothstein
anmelder ved Weekendavisen
Knud Bjarne Gjesing
tidligere anmelder ved Fyens Stiftstidende
Kristine Kabel
anmelder ved Kristeligt Dagblad
Lars Bukdahl
anmelder ved Weekendavisen
Lars Handesten
anmelder ved Kristeligt Dagblad
Lasse Horne Kjældgaard
anmelder ved Politiken
Lene Bredsdorff
Lilian Munk Rösing
anmelder ved Politiken
Linea Maja Ernst
anmelder ved Weekendavisen
Lise Garsdal
anmelder ved Politiken
Liselotte Wiemer
anmelder ved Weekendavisen
Lone Nikolajsen
anmelder ved Information
Lotte Kirkeby Hansen
anmelder ved Kristeligt Dagblad
Mads Rosendahl Thomsen
anmelder ved Kristeligt Dagblad
Mai Misfeldt
anmelder ved Kristeligt Dagblad
Marianne Esbebæk Larsen
anmelder ved Information
Marianne Ping Huang
tidligere anmelder ved Information
Marie Louise Kjølbye
anmelder ved Information
Marie Tetzlaff
anmelder ved Politiken
Martin Glaz Serup
tidligere anmelder ved Fyens Stiftstidende
Martin Gregersen
anmelder ved Kristeligt Dagblad
Martin Larsen
tidligere anmelder ved Information
Mathias Kokholm
May Schack
anmelder ved Politiken
Merete Reinholdt
Mette Strømfeldt
anmelder ved Berlingske TIdende
Mette Winge
tidligere anmelder ved Berlingske Tidende og Politiken
Michael Bach Henriksen
litteraturredaktør ved Kristeligt Dagblad
Mikkel Bruun Zangenberg
anmelder ved Politiken
Mikkel Krause Frantzen
anmelder ved Politiken
Moritz Schramm
anmelder ved Kristeligt Dagblad
Nanna Goul
kulturredaktør ved Weekendavisen
Nicklas Freisleben Lund
anmelder ved Jyllands-Posten
Nils Gunder Hansen
anmelder ved Kristeligt Dagblad
Olga Ravn-Michelsen
tidligere anmelder ved Informattion
Peter Stein Larsen
anmelder ved Kristeligt Dagblad
Sara Nørholm
tidligere anmelder ved Kristeligt Dagblad
Signe Lindskov Hansen
tidligere anmelder ved Information
Solveig Daugaard
anmelder ved Information
Sophie Engberg Sonne
anmelder ved Politiken
Steffen Larsen
anmelder ved Politiken
Svend Skriver
anmelder ved Kristeligt Dagblad
Søren Vinterberg
anmelder ved Politiken
Thomas Bredsdorff
anmelder ved Politiken
Tobias Skiveren
anmelder ved Jyllands-Posten
Tonny Vorm
anmelder ved Information
Torben Brostrøm
anmelder ved Information
Tue Andersen Nexø
anmelder ved Information
Vibeke Blaksteen
anmelder ved Kristeligt Dagblad