Georg Brandes Prisen

Georg Brandes-prisen 2008 til Rune Lykkeberg

Der var engang en kritiker, der sagde, at ”Selv de digtere, der har været overbeviste politiske demokrater, har sjældent udstrakt deres forkærlighed for flertalsafgørelser til tro på massernes evne til at fælde fyldestgørende domme om kunst.”

Rune Lykkeberg kunne godt have fremført dette synspunkt i Kampen om sandhederne, men der er faktisk Georg Brandes. Hermed antydede Brandes en modsigelse hos den toneangivende kulturklasse, som Lykkeberg folder ud hundrede år og mange konsekvenser senere.

Georg Brandes-prisen 2009 til Erik A. Nielsen

Kære Erik A. Nielsen. Jeg er beæret – og vel også en smule forundret – over at kunne stå her og motivere tildelingen af den fineste faglitterære pris til dig. Ikke alene er der en betydelig aldersforskel mellem os, men der er så sandelig også forskel i viden og lærdom. Man kunne fristes til at tro, at det er eleven, der taler til mesteren. I så fald tror man dog forkert. Jeg er ikke længere elev, men selv lærer og forsker, og hvis jeg har gået i din skole, så har jeg også gået i andre skoler.

Sider