Litteraturkritikernes Lavs historie

Litteraturkritikernes Lav blev stiftet den 3. marts 1966 ud fra et udtalt ønske fra Forlæggerforeningen om at etablere et kompetent organ til udvælgelse af prismodtagere. Tidligere foregik denne udvælgelse ved at konsultere en gruppe kritikere udpeget af Forlæggerforeningen selv. Fra 1966 har Litteraturkritikernes Lav således stået for at uddele Kritikerprisen - og frem til 1971 med Forlæggerforeningen som økonomisk garant.

Hvad er Litteraturkritikernes Lav?

Litteraturkritikernes Lav er en sammenslutning af danske litteraturkritikere og -anmeldere. Formålet med Litteraturkritikernes Lav er »at repræsentere danske litteraturkritikere og varetage deres interesser.« Som medlemmer kan optages »kritikere af skønlitteratur og dertil hørende faglitteratur. Forudsætning for medlemskab er en fast tilknytning til dansk presse.« Ved »dansk presse« forstås både trykte og elektroniske medier.