1978

Prismodtager

Vagn Lundbye: Tilbage til Anholt
5.000 kr.

Morten Borup, udg. og kommentering af den unge "Georg Brandes breve til forældrene 1859- 71"
2.500 kr.