Georg Brandes Prisen

Georg Brandes-prisen 2000 til Joakim Garff

Pennen i kødet

Det er med stor og glædelig og gladelig skepsis, at årets prisudvalg: Erik Skyum Nielsen, Erik Svendsen og undertegnede ikke-Erik har besluttet, at Georg Brandes-prisen for år 2000 skal tilfalde Joakim Garff for hans biografi, SAK, Søren Aabye Kierkegaard. To til tre forhold har vi været særligt skeptiske overfor:

For det første det forhold, at bogen er populær, at den sælger som varmt brød, for en ægte litterat kan 15.000 læsere eller 20.000, eller hvor meget det nu i talende stund er blevet til, umuligt have ret.

Georg Brandes-prisen 2008 til Rune Lykkeberg

Der var engang en kritiker, der sagde, at ”Selv de digtere, der har været overbeviste politiske demokrater, har sjældent udstrakt deres forkærlighed for flertalsafgørelser til tro på massernes evne til at fælde fyldestgørende domme om kunst.”

Rune Lykkeberg kunne godt have fremført dette synspunkt i Kampen om sandhederne, men der er faktisk Georg Brandes. Hermed antydede Brandes en modsigelse hos den toneangivende kulturklasse, som Lykkeberg folder ud hundrede år og mange konsekvenser senere.

Sider