Kritikerlavets historie

Litteraturkritikernes lav blev stiftet den 3. marts 1966 ud fra et udtalt ønske fra Forlæggerforeningen om at etablere et kompetent organ til udvælgelse af prismodtagere. Tidligere foregik denne udvælgelse ved at konsultere en gruppe kritikere, udpeget af Forlæggerforeningen selv. Fra 1966 har Litteraturkritikernes lav således stået for at uddele Kritikerprisen, frem til 1971 med Forlæggerforeningen som økonomisk garant.

Hvad er Litteraturkritikernes lav?

Formålet med Litteraturkritikernes lav er "at repræsentere danske litteraturkritikere og varetage deres interesser (vedtægternes paragraf 1). Som medlemmer kan optages "Kritikere af skønlitteratur og dertil hørende faglitteratur". Forudsætning for medlemskab er en fast tilknytning til dansk presse" (vedtægternes paragraf 1). Ved "dansk presse" forstås både trykt og elektronisk presse.

Kritikerlavets vedtægter

Formålet med Litteraturkritikernes lav er at repræsentere danske litteraturkritikere og varetage deres interesser. Lavets vigtigste opgave er den årlige uddeling af Kritikerprisen og af Georg Brandes-Prisen.
Kritikerprisen uddeles ifølge gældende regler for et værk, der er udkommet siden sidste prisuddeling og hvis litterære kvalitet, gør det fortjent til større offentlig opmærksomhed. Prisen gives for et værk, der i sig selv eller som led i et forfatterskab gør sig fortjent til Kritikerprisen.